Wijnia, A., Hulsebos, L., & Hummel, R. (2010). Met de leerstijlen van Kolb naar gedifferentieerd klassikaal literatuuronderwijs. Levende Talen Magazine, 97(6), 16–19. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/113