Hoebers, T. (1997). De nieuwe examenprogramma’s Frans, Duits en Engels voor havo en vwo (2). Examenstof en toetsing. Levende Talen Magazine, 84(521), 389–393. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1130