Tuin, D. (1997). Inhoudgeoriënteerd vreemdetalenonderwijs in het mbo?. Levende Talen Magazine, 84(521), 397–398. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1132