Daniëls, J. (1997). Computer of boek? Overeenkomsten en verschillen bij leesvaardigheid Frans. Levende Talen Magazine, 84(523), 481–485. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1139