Robben, H. (1997). Talenexamens: waar ligt de grens?. Levende Talen Magazine, 84(524), 578–581. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1145