Blom, A. (1997). Nederlands leren: regels of voorbeelden?. Levende Talen Magazine, 84(524), 582–585. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1146