Mulder, H., & Rijlaarsdam, G. (1997). Talen in de nieuwe tweede fase, deel 1. Levende Talen Magazine, 84(525), 525–624. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1147