Krijgsman, A. (1995). Een goed verstaander. Pleidooi voor systematischer luistervaardigheidsonderwijs moderne vreemde talen in de basisvorming. Levende Talen Magazine, 82(497), 68–73. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1151