Recoules-Arnihac, M.-P. (1995). De positie van het Frans in Nederland in de loop der eeuwen. Levende Talen Magazine, 82(497), 81–83. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1153