Jonge, B. de. (1995). Tekstanalyse en tekstproduktie: een lees- en een schrijfoefening. Levende Talen Magazine, 82(499), 188–190. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1156