Witte, T. (1995). Van de nood een deugd. Perspectieven voor vakoverstijgend literatuuronderwijs in de tweede fase. Levende Talen Magazine, 82(499), 191–198. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1157