Berdowski, Z., & Schooten, E. van. (1995). De vooroordelen getoetst. Levende Talen Magazine, 82(501), 336–341. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1164