Blok-Boas, A., Hoorn, H. van, & Vedder, I. (1989). ’Pronto?’ Implicaties van een functioneel-notionele cursusopzet; Terugblik op Pronto?, functioneel-notionele cursus Italiaans voor beginners. Levende Talen Magazine, 76(437), 10–13. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1182