Borgers, C., & Velp, R. van. (1989). Een grenzeloos projekt?; Thematisch project Duits tijdens werkdagen 4-mavo. Levende Talen Magazine, 76(438), 75–79. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1187