Diephuis, R. (1989). Van Oriëntatie naar Basisvorming. Tussen onderwijspolitiek en schoolpraktijk; Terugblik op zes jaar leerplanontwikkeling (slot). Levende Talen Magazine, 76(439), 183–185. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1202