Ek, J. van. (1989). Eindtermen mvt in de basisvorming. Levende Talen Magazine, 76(441), 305–311. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1213