Groeneweg, W., Hendrix, T., Klein, R., Liebrand, R., Oostdam, R., & Weijers, T. (1989). Het advies eindtermen Nederlands - de eerste schreden op een goede weg; Een kritische beschouwing. Levende Talen Magazine, 76(441), 323–332. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1216