Wijgh, I. (1989). Het eind van de basisvorming mvt. Levende Talen Magazine, 76(441), 335–339. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1218