Diephuis, R. (1989). En nu het leerplan nog! Eindtermen moderne vreemde talen zijn slechts een eerste stap. Levende Talen Magazine, 76(441), 345–349. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1220