Zon, J. van. (1989). Engels lezen in de brugklas. Levende Talen Magazine, 76(445), 641–652. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1258