Staal, G., & Wekker, H. (1989). Een woordenboek nieuwe stijl: de Oxford English Dictionary op CD-ROM. Levende Talen Magazine, 76(445), 683–688. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1262