Savage, L. (1994). Meertalige leerlingen en het leren van moderne vreemde talen. Levende Talen Magazine, 81(486), 13–17. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1275