Jan Erik, G. (1994). Een luisterrijke leerweg Nederlands als tweede taal. Levende Talen Magazine, 81(491), 353–357. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1291