Heesters, M. van. (1994). En wat denken de docenten er zelf van? Een enquête naar de houding van docenten Frans ten opzichte van de basisvorming. Levende Talen Magazine, 81(491), 363–364. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1294