Mets, J. (1994). Het peil van de luistervaardigheid moderne vreemde talen. Levende Talen Magazine, 81(491), 365–366. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1295