Loonen, P., & Wekker, H. (1994). Engels, een vak apart? Over de positie van Engels in de profieldiscussie. Levende Talen Magazine, 81(491), 366–367. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1296