Groot, P. (1994). Tekstbegrip en woordselectie in het vreemde-talenonderwijs. Een kwantitatieve benadering. Levende Talen Magazine, 81(494), 533–536. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1303