Bogaards, P. (1993). Taalpromotie: meer mensen meer talen. Levende Talen Magazine, 80(477), 4–6. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1318