Hendrix, T., & Hulshof, H. (1993). Leesonderwijs verder vorm geven. Van deelvaardigheden naar interactieve tekstanalyse. Levende Talen Magazine, 80(480), 253–261. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1333