Oostdam, R., & Rijlaarsdam, G. (1993). Aandacht voor transfer in leergangen Nederlands en moderne vreemde talen. Levende Talen Magazine, 80(485), 570–574. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1356