Beer, J. de. (1990). Sint-Laurens schrijft aan Sint-Michiel; of corresponderen via een video-brief. Levende Talen Magazine, 77(447), 5–7. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1368