Willems, M., & Oud-de Glas, M. (1991). Woorden kiezen voor het vreemde-talenonderwijs. Welke woorden moeten we de leerlingen leren en welke woorden komen voor in de leergangen ’In Focus’, ’Notting Hill Gate’ en ’Mainstream’ voor het vak Engels?. Levende Talen Magazine, 78(459), 128–131. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1441