Ek, J. van. (1991). Levende Talenprijs voor Peter Jan Slagter. Levende Talen Magazine, 78(459), 146–147. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1443