Graaff, R. de. (1992). Asi Funciona; leren van je fouten in een COO-invulprogramma Spaans. Levende Talen Magazine, 79(472), 292–296. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1485