Tol-Verkuyl, E. (1992). Taalbeschouwing, taalkunde op school of nog wat anders?. Levende Talen Magazine, 79(467), 8–11. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1505