Loo, E. van. (1991). Intonatie in het Russisch Een interview met Cecilia Odé. Levende Talen Magazine, 78(466), 544–546. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1509