Beckers, C. (2015). Beroepstaal: De dilemma’s van de docent moderne vreemde talen in het mbo. Levende Talen Magazine, 102(6), 10–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1511