Avermaet, P. V. (2015). Waarom zijn we bang voor meertaligheid?. Levende Talen Magazine, 102(7), 6–10. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1523