Benedictus, S. (2015). Meertaligheid in Europees perspectief. Levende Talen Magazine, 102(7), 26–30. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1526