Bonne, P., & Vrijders, J. (2015). Ear openers voor docenten en hun studenten: Instrumenten voor luister- en noteervaardigheid. Levende Talen Magazine, 102(8), 10–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1535