Zuurmond, A. (2015). Naar de ‘grote context’: Een Europese dimensie in het literatuuronderwijs. Levende Talen Magazine, 102(8), 16–19. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1536