Jong, J. de. (2015). Finse meisjes slaan je om je oren. Levende Talen Magazine, 102(8), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1539