Rentrop, J. (2015). Internationalisering: Twee uitwisselingsactiviteiten tussen leerlingen Frans in binnen- en buitenland. Levende Talen Magazine, 102(8), 40–41. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1541