Geneste, D. (2016). Coming soon to your classroom: Filmtrailers in de taal- en literatuurles. Levende Talen Magazine, 103(2), 12–15. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1551