Boer, W. de. (2016). Het volgen van Friese taalontwikkeling: Flexibel en opbrengstgericht. Levende Talen Magazine, 103(2), 22–25. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1553