Veen, R. van. (2016). Drie topboeken voor lezers in de bovenbouw. Levende Talen Magazine, 103(2), 30–31. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1554