z.a., M. N. (2016). Manifest Nederlands op school: Meer inhoud, meer plezier, beter resultaat. Levende Talen Magazine, 103(2), 38. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1556