Ekens, T. (2016). Differentiëren in de klas voor de betere leerling in havo en vwo. Levende Talen Magazine, 103(3), 24–29. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1573