Grezel, J. E. (2016). ‘Ons mooie vak moet uit het verdomhoekje’: Docenten en vakdidactici over het Manifest Nederlands op School. Levende Talen Magazine, 103(5), 4–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1585