Dumont, M. (2016). ‘Als dit literatuur is, kan ik er wel van houden!’: Nogmaals de leeslijst, maar nu in de praktijk. Levende Talen Magazine, 103(5), 16–19. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1587